<div align="center"><h1>Multimedialne Przedszkole - program edukacji przedszkolnej</h1><br><h3>Projekt współfinansowany przez Uniż Europejską skierowany do przedszkoli powiatu lubańskiego</h3><br>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.przedszkolepce.keed.pl/">http://www.przedszkolepce.keed.pl/</a></div>